Joomla phát hành bản cập nhật 3.9.21

Joomla phát hành bản cập nhật 3.9.21

Cuối tháng 8/2020, Joomla đã chính thức phát hành bản cập nhật 3.9.21 dành cho các phiên bản Joomla 3.x. Đây là bản phát hành để vá 3 lỗ hổng bảo mật và sửa khoảng 20 lỗi khác kèm một vài cải tiến.

Cụ thể trong Joomla 3.9.21 có gì?

Joomla 3.9.21 bao gồm 3 bản sửa lỗi bảo mật và giải quyết một số lỗi, bao gồm:

Các vấn đề bảo mật đã được khắc phục

  • Mức độ ưu tiên thấp – Core – XSS trong mod_latestactions (ảnh hưởng từ Joomla 3.9.0 đến 3.9.20)
  • Mức độ ưu tiên thấp – Core – Open redirect trong tính năng vote com_content (ảnh hưởng từ Joomla 3.0.0 đến 3.9.20)
  • Mức độ ưu tiên thấp – Core – Directory traversal trong com_media (ảnh hưởng từ Joomla 2.5.0 đến 3.9.20)

Sửa lỗi và cải tiến

  • TinyMCE
  • CodeMirror
  • Upload Package File / Joomla Update
  • Actions Log
Jooma cập nhật phiên bản 3.9.21
Joomla 3.9.21

Joomla là một trong những nền tảng web phổ biến nhất thế giới, phù hợp cho việc xây dựng các website cá nhân, doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn và các tổ chức phi chính phủ. Joomla cũng có một hệ sinh thái rộng lớn thu hút đông đảo các lập trình viên khắp thế giới tham gia xây dựng các plugin, module và component phục vụ cho việc phát triển website của người dùng.