Theo dõi blog của chúng tôi

Bài viết, hướng dẫn, kinh nghiệm về web và internet

Bài viết, hướng dẫn, kinh nghiệm về web và internet

Bài viết nổi bật

Joomla phát hành bản cập nhật 3.9.21
Joomla

Joomla phát hành bản cập nhật 3.9.21

Cuối tháng 8/2020, Joomla đã chính thức phát hành bản cập nhật 3.9.21 dành cho các phiên bản Joomla 3.x. Đây là bản phát hành để vá 3 lỗ hổng bảo mật và sửa khoảng 20 lỗi khác kèm một vài cải tiến.

Đọc thêm »

Tất cả bài viết

Joomla phát hành bản cập nhật 3.9.21
Joomla

Joomla phát hành bản cập nhật 3.9.21

Cuối tháng 8/2020, Joomla đã chính thức phát hành bản cập nhật 3.9.21 dành cho các phiên bản Joomla 3.x. Đây là bản phát hành để vá 3 lỗ hổng bảo mật và sửa khoảng 20 lỗi khác kèm một vài cải tiến.

Đọc thêm »

Gia nhập WebCarevn ngay hôm nay!